Školenia

         Naša spoločnosť Vám zabezpečí školenie pre výškové práce s použitím horolezeckej, speleologickej alebo špeciálnej techniky. Školenia sa konajú v Poprade pričom celé školenie trvá max 5 pracovných dní. Školenie má teoretickú a praktickú časť. Po úspešnom zvládnutí kontrolných testov nasleduje nácvik na cvičnej stene. Absolvent školenia následne obdrží osvedčenie na práce vo výškach s použitím horolezeckej speleologickej alebo špeciálnej techniky. Osvedčenie sa podľa zákona vydáva na dobu 12 mesiacov preto je ho potrebné obnoviť. Preškolenie trvá 2 dni.

 

Pred školením je potrebné preukázať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.