Výškové Práce

Naša spoločnosť sa zaoberá prevažne prácami vo výške a nad voľnou hĺbkou s použitím horolezeckej a speologickej techniky, ale aj rôznymi prácami v stavebníctve, reklame a interiéri.

 

Aplikácie náterových systémov (natieraním alebo vysokotlakým striekaním)

 

Fasádne hydroizolačné a termoizolačné nátery 

Nátery striech rodinných domov, kostolov a iných objektov

Protipožiarne nátery výrobných hál, liniek a lakovní

Nátery komínov, veží a mostov

Nátery oceľových konštrukcií, stožiarov, žeriavov a profilov

Nátery plechových konštrukcií

 

 

Čistiace práce

 

Čistenie objektov od hrubých nečistôt

Umývanie sklenených plôch a hladkých obkladov

Čistenie daždových žľabov a zvodov

Vysávanie prachu v priestoroch hál, liniek a skladov

Vysokotlaké čistenie vodou, chemické čistenie a odmastňovanie

 

 

 

Montážne práce  

 

Montáž a demontáž  ľahkého priestorového lešenia

Montáž ochranných sietí, prostriedkov kolektívneho zabezpečenia pracovníkov, zábran a rebríkov

Montáž oceľových konštukcií

Montáž veľkoplošných reklám a reklamných tabulí ako aj ich sprostredkovanie

Montáž klampiarskych výrobkov

 

 

 

Murárske a omietkárske práce 

 

Opravy muriva, omietok a obkladov

Nanášanie tenkovrstvých omietok

Opravy a sanácie betónových konštrukcií

 

 

Elektroinštalačné práce 

 

Demontáž a montáž elektrických a elektronických zariadení, snímačov a svetelných reklám

Demontáž a montáž bleskozvodov 

Ochrana daždových žľabov a zvodov pred hromadením snehu a ľadu

Osvetľovanie reklám, objektov a budov

Montáž výstražných svetelných zariadení výškových budov a objektov

 

 

Orezávanie a pílenie stromov

 

Orezávanie vetiev listnatých a ihličnatých stromov

Pílenie stromov po častiach

Riadené a kontrolované spúštanie častí stromov medzi a nad blízkimi objektami

Ochranné nátery orezaných a poškodených častí stromov

Zber úrody

Výnášanie a osadzovanie vtáčich búdok, hniezd a monitorovacích zariadení

 

 

Špeciálne práce vykonávané v objektívne rizikovom prostredí

 

Práce vykonávané v ťažkých klimatických podmienkach

Práce vykonávané v prostredí priemyselných a technických zariadení počas ich prevádzky

Vyhotovenie fotodokumentácií a filmových záznamov

 

 

Ostatné práce

 

Zabezpečenie tretích osôb pri práci proti pádu

Odstraňovanie snehu z plochých a šikmých striech

Kotvenie, príprava a kontrola istiacich stanovýšť

Ostatné pomocné práce vo výškach