Vitajte na stránke spoločnosti 3SKY, s.r.o. . Táto spoločnosť vznikla v roku 2008 po niekoľkoročných pracovných skúsenostiach z predošlej podnikateľskej činnosti. Zaoberáme sa prevažne špeciálnymi prácami  vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej a speleologickej techniky, aplikáciou náterových systémov na rôzne typy povrchov, opravy chýb po zateplení a rizikové orezávanie stromov.

          Zaručujeme kvalitu a efektívnosť vykonaných prác a vysokú mieru bezpečnosti v súlade s technologickým postupom. Všetci naši zamestnanci sú v zmysle platnej legislatívy každoročne preškolení pre práce vo výškach. Výškové práce s použitím horolezeckej techniky majú svoje uplatnenie všade tam, kde nie je možný klasický prístup. Práce sme schopní realizovať v rámci celej SR a v ktoromkoľvek ročnom období v závislosti od typu vykonávaných prác.